Behandelovereenkomst

Ondergetekenden

Komen overeen dat: De CAM-Therapeut aan de cliŽnt de benodigde behandeling of begeleiding biedt, zoals in het behandelplan zal worden verwoord.

Beiden zijn zich bewust dat

" Uw CAM-Therapeut is aangesloten bij de FAGT en heeft zich daarmee gecommitteerd te handelen conform de FAGT-regelgeving (www.fagt.org).
- Uw FAGT CAM-Therapeut heeft zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliŽnten en cliŽntgegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens.
- CAM-Therapeuten van de FAGT zijn verplicht een actuele tarievenlijst op de eigen website te plaatsen, dan wel de prijslijst duidelijk zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
- De FAGT CAM-Therapeut dient de cliŽnt correct door te verwijzen naar een arts of collega-therapeut, indien zijn/haar behandeling niet geŽigend en/of toereikend is.
- De CAM-Therapeut verplicht is om informatie betreffende de behandeling aan de cliŽnt te verstrekken in alle fasen van de behandeling.
- U de CAM-therapeut vrijwillig bezoekt en de voorgestelde therapie vrijwillig ondergaat.
- U zich als cliŽnt verplicht om, middels het intake- en anamneseformulier, eerlijke en relevante informatie aan de CAM-Therapeut te verstrekken.
- U als cliŽnt het recht tot inzage in het eigen dossier hebt.
- U zich verplicht een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
- U bij een klacht over de behandeling in eerste instantie met uw CAM-Therapeut in gesprek gaat. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kunt u zich wenden tot de FAGT en/of tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir (www.quasir.nl) conform de wkkgz.
- BeŽindiging van de behandeling met wederzijds goedvinden te allen tijde kan geschieden.
- Indien u als cliŽnt deze behandelovereenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, u deze eenzijdig kunt beŽindigen door dit aan te geven aan uw CAM-Therapeut.
- De FAGT CAM-Therapeut de overeenkomst alleen eenzijdig kan beŽindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. Dit dient duidelijk beargumenteerd te zijn.
- Betaling van de behandelingen in onderling overleg geschied waarbij contant, per pin of na factuur betaald kan worden.

De behandelovereenkomst ligt bij uw eerste bezoek aan Centrum voor Natuurgeneeskunde ter ondertekening klaar voor u.

witte roos

© www.mijn-eigen-website.nl (design)